cara solat istikharah yang betul

Salah satu cara umat Islam mencari petunjuk dari Allah SWT dalam menghadapi suatu hal yang penting adalah dengan melakukan solat istikharah. Solat istikharah adalah solat sunat yang dilakukan sebelum seseorang mengambil keputusan penting. Dalam solat istikharah, seseorang memohon petunjuk dari Allah SWT untuk memilih antara dua pilihan yang baik.

Persiapan Solat Istikharah

Sebelum melakukan solat istikharah, seseorang harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, mandi atau berwudhu dengan sempurna. Kedua, memilih waktu yang tepat untuk melakukan solat istikharah. Waktu yang disarankan adalah pada waktu malam selepas solat Isyak.

Langkah-langkah Solat Istikharah

Berikut adalah langkah-langkah solat istikharah yang betul:

1. Membaca niat solat istikharah

Sebelum memulakan solat istikharah, bacalah niat solat istikharah dalam hati:

“Sahaja aku solat sunat istikharah dua rakaat kerana Allah Taala.”

2. Membaca doa istikharah

Selepas membaca niat, bacalah doa istikharah:

“Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika al-adzim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadza al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al-khair haithu kan thumma ardini bihi.”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan qudrat-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku lemah, Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahuinya, dan Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah jalannya. Berikanlah keberkahan padaku dalam perkara tersebut. Tetapi jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untuk agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah diriku darinya. Takdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja dan jadikan aku ridha dengan takdir-Mu.”

3. Melakukan solat istikharah

Selepas membaca doa istikharah, lakukanlah solat istikharah dengan dua rakaat. Selepas rakaat pertama, baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Selepas rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas.

4. Membaca doa selepas solat istikharah

Selepas selesai melakukan solat istikharah, bacalah doa selepas solat istikharah:

“Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa as'aluka min fadlikal-azim fa innaka taqdiru walaa aqdiru wa ta'lamu walaa a'lamu wa anta allaamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun lii fi diinii wa ma'aashii wa 'aaqibati amrii faqdirhu lii wa yassirhu lii thumma baarik lii fiihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun lii fi diinii wa ma'aashii wa 'aaqibati amrii fasrifhu 'annii wasrifnii 'anhu waqdur liyal khaira haitsu kaana thumma a-rdhini bihi.”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan qudrat-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku lemah, Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahuinya, dan Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah jalannya. Berikanlah keberkahan padaku dalam perkara tersebut. Tetapi jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untuk agamaku, kehidupanku, dan akhiratku, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlah diriku darinya. Takdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja dan jadikan aku ridha dengan takdir-Mu.”

Kelebihan Solat Istikharah

Salah satu kelebihan solat istikharah adalah seseorang akan merasa tenang dan yakin dalam mengambil keputusan. Dengan memohon petunjuk dari Allah SWT, seseorang akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi segala situasi dan kondisi.

Kesimpulan

Solat istikharah adalah solat sunat yang dilakukan sebelum seseorang mengambil keputusan penting. Dalam solat istikharah, seseorang memohon petunjuk dari Allah SWT untuk memilih antara dua pilihan yang baik. Solat istikharah merupakan cara yang baik untuk mencari petunjuk dari Allah SWT dan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...