cara solat tahajud nabi

Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah solat tahajud. Solat tahajud merupakan solat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari setelah tidur. Tahajud berasal dari kata 'tahajjada' yang artinya 'tidur sejenak' atau 'tidur sebentar'. Namun, pada konteks ibadah, tahajud adalah solat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari.

Keutamaan Solat Tahajud

Keutamaan solat tahajud sangatlah besar. Salah satunya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, solat tahajud juga bisa membantu memperbaiki diri dan meraih ridha Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pun sangat menekankan pentingnya solat tahajud. Beliau sendiri juga sangat rajin melaksanakan solat tahajud.

Ada banyak keutamaan yang bisa didapatkan dari melaksanakan solat tahajud. Diantaranya adalah:

 • Mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT
 • Menjadi lebih dekat dengan Allah SWT
 • Memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan
 • Mendapatkan keberkahan dalam hidup
 • Menghindarkan diri dari perbuatan dosa

Waktu Pelaksanaan Solat Tahajud

Waktu pelaksanaan solat tahajud adalah pada waktu malam, setelah tidur. Namun, waktu pelaksanaannya bisa berbeda-beda tergantung dari kebiasaan masing-masing orang. Ada yang melaksanakan solat tahajud pada tengah malam, ada juga yang melaksanakannya di sepertiga malam terakhir.

Menurut hadits, waktu yang paling utama untuk melaksanakan solat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir. Hal ini karena pada waktu itu Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman: "Siapa yang berdoa kepada-Ku, pasti akan Ku-kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, pasti akan Ku-berikan. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, pasti akan Ku-ampuni."

Cara Melaksanakan Solat Tahajud

Berikut adalah cara melaksanakan solat tahajud:

 1. Bersihkan diri terlebih dahulu
 2. Memperbanyak membaca Al-Quran
 3. Memperbanyak berdoa dan mengingat Allah SWT
 4. Melakukan dua rakaat solat
 5. Setelah itu, melanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dua rakaat
 6. Menambahkan sholat witir satu rakaat
 7. Mengakhiri solat dengan membaca doa

Dalam melaksanakan solat tahajud, sebaiknya kita juga memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa. Hal ini bisa membantu kita lebih dekat dengan Allah SWT dan memperbaiki diri.

Doa Setelah Melaksanakan Solat Tahajud

Berikut adalah doa yang bisa dibaca setelah melaksanakan solat tahajud:

"Allahumma lakal hamdu anta noorus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Walakal hamdu anta qaiyimus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Walakal hamdu anta rabbus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Walakal hamdu anta malikus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Walakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wa juuduka haqqu wa qadruka haqqu wa jan-natu haqqu wa naru haqqu wa maa qaalal hukmu illa haqqu. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma inni as'aluka khayra ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka wa a'uzu bika min sharri ma 'azza bika 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa na'uzu bika min sharri ma 'azza bika 'abduka wa nabiyyuka."

Kesimpulan

Solat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaan solat tahajud sangatlah besar, diantaranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memperbaiki diri, dan meraih ridha Allah SWT. Waktu pelaksanaan solat tahajud adalah pada waktu malam, setelah tidur. Cara melaksanakan solat tahajud cukup mudah, yaitu dengan melakukan dua rakaat solat, dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dua rakaat dan sholat witir satu rakaat. Dalam melaksanakan solat tahajud, sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran dan berdoa. Setelah melaksanakan solat tahajud, kita bisa membaca doa untuk memperoleh keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...