cara solat taubat yang betul

Solat taubat adalah solat sunat yang dilakukan sebagai wujud taubat kita kepada Allah SWT. Solat taubat juga dapat membantu kita untuk membersihkan hati dan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun, bagaimana cara solat taubat yang betul? Berikut adalah penjelasannya.

1. Niat Solat Taubat

Sebelum memulai solat taubat, kita harus membuat niat terlebih dahulu. Niat solat taubat adalah untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah kita lakukan.

2. Membaca Takbiratul Ihram

Setelah membaca niat, kita harus membaca takbiratul ihram sebagai tanda memulai solat. Takbiratul ihram diucapkan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan membaca "Allahu Akbar".

3. Membaca Surat Al-Fatihah

Setelah takbiratul ihram, kita harus membaca surat Al-Fatihah sebagaimana dalam solat biasa.

4. Membaca Surat Al-Ikhlas

Setelah membaca Al-Fatihah, kita harus membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali.

5. Ruku'

Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, kita harus melakukan ruku'. Ruku' dilakukan dengan membungkukkan badan sambil membaca "Subhanallah Robbiyal 'Azim".

6. I'tidal

Setelah ruku', kita kembali ke posisi berdiri dan membaca "Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd".

7. Sujud Pertama

Setelah i'tidal, kita melakukan sujud pertama sambil membaca "Subhanallah Robbiyal A'la".

8. Duduk di Antara Dua Sujud

Setelah sujud pertama, kita harus duduk di antara dua sujud sambil membaca "Rabbighfirli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini"

9. Sujud Kedua

Setelah duduk di antara dua sujud, kita melakukan sujud kedua sambil membaca "Subhanallah Robbiyal A'la".

10. Duduk Tasyahud Awal

Setelah sujud kedua, kita duduk tasyahud awal sambil membaca "Attahiyyatulillahi Wassalawatu Wattayyibatu Assalamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh"

11. Membaca Tasyahud Akhir

Setelah membaca tasyahud awal, kita membaca tasyahud akhir sambil mengangkat jari telunjuk tangan kanan dan membaca "Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh".

12. Membaca Doa Taubat

Setelah membaca tasyahud akhir, kita membaca doa taubat sambil mengangkat kedua tangan dan memohon ampun kepada Allah SWT.

13. Salam

Setelah selesai membaca doa taubat, kita memberikan salam ke kanan dan kiri sambil membaca "Assalamu'alaikum warahmatullah".

14. Kembali ke Langkah Pertama

Setelah salam, kita dapat melakukan solat taubat lagi dari awal atau melanjutkan solat sunat lainnya.

Itulah cara solat taubat yang betul. Selain itu, kita juga harus memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah SWT agar kita senantiasa dijauhkan dari dosa-dosa.

Meta Description

Meta Keywords

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...