doa selepas azan rumaysho

Doa selepas azan adalah doa yang dibaca setelah adzan maghrib. Doa ini merupakan salah satu doa yang sangat bermanfaat bagi umat Muslim. Salah satu doa selepas azan yang populer adalah doa selepas azan rumaysho. Berikut ini akan dijelaskan makna serta keutamaan dari doa selepas azan rumaysho.

Makna Doa Selepas Azan Rumaysho

Doa selepas azan rumaysho adalah doa yang dipopulerkan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Umamah. Doa ini berisi permohonan ampunan dan perlindungan dari segala jenis kejahatan.

Pada bagian awal doa, terdapat kalimat "Allahumma Rabba hathihid-da'watit-tammati was-salatil qa'imati, ati Muhammadanil wasilata wal-fadilata, wab'ath-hu maqamam mahmudan alladhi wa'adtahu". Artinya, "Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, dan shalat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan serta bangkitkanlah dia pada kedudukan yang mulia yang telah Engkau janjikan".

Doa ini juga meminta perlindungan dari segala jenis kejahatan, baik yang nampak atau tidak nampak. Hal ini diungkapkan dalam bagian doa yang berbunyi "Allahumma inni a'udzu bika min sharri maa sami'tu wa min sharri ma lam a'sma'". Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang aku dengar dan apa yang tidak aku dengar".

Keutamaan Doa Selepas Azan Rumaysho

Doa selepas azan rumaysho memiliki banyak keutamaan. Pertama, doa ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah mendengar adzan maghrib, maka janji Allah akan terpenuhi baginya".

Kedua, doa ini dapat menjaga kita dari segala jenis kejahatan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan doa ini tiga kali setelah adzan maghrib, maka setan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari".

Ketiga, doa selepas azan rumaysho juga dapat membantu kita dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Doa ini akan menjadi perlindungan bagimu dari kesusahan dan kesedihan, serta akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup".

Cara Mengamalkan Doa Selepas Azan Rumaysho

Doa selepas azan rumaysho sangat mudah untuk diamalkan. Setelah mendengar adzan maghrib, bacalah doa ini dengan khushu dan khusyuk. Bisa juga membaca doa ini tiga kali untuk mendapatkan keutamaan yang lebih besar.

Sebagai tambahan, setelah membaca doa ini, hendaknya kita juga mengucapkan dzikir dan istighfar untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah SWT. Kita juga harus tetap berusaha untuk menjaga diri dari segala jenis kejahatan dan memperbanyak amal ibadah.

Kesimpulan

Doa selepas azan rumaysho adalah doa yang sangat bermanfaat bagi umat Muslim. Doa ini berisi permohonan ampunan dan perlindungan dari segala jenis kejahatan. Doa ini memiliki banyak keutamaan, seperti menjaga kita dari segala jenis kejahatan, membantu kita dalam menghadapi cobaan hidup, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mari kita rajin membaca doa ini setiap kali mendengar adzan maghrib.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...