hadis kelebihan selawat hari jumaat

Selawat atau sholawat merupakan doa yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk berselawat adalah pada hari Jumat. Pada artikel ini, kita akan membahas kelebihan berselawat pada hari Jumat menurut hadis.

1. Beratnya Timbangan Amal

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara hari-hari yang lain. Lebih utama dari pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Dan waktu tersebut adalah antara azan dan iqamah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut hadis di atas, waktu antara azan dan iqamah pada hari Jumat menjadi waktu yang sangat istimewa. Jika kita berselawat pada waktu tersebut, maka timbangan amal kita akan menjadi lebih berat.

2. Dapat Menghapuskan Dosa

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat padaku satu kali, Allah akan berselawat padanya sepuluh kali, dan akan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, serta ditinggikan baginya sepuluh derajat."

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa selawat pada hari Jumat sangatlah bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Selawat juga dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah SWT.

3. Mendapatkan Syafaat Rasulullah SAW

Rasulullah SAW juga bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak seratus kali, maka akan terhapuskan darinya seratus kesalahan dan akan diberikan baginya seratus kebaikan, serta akan menjadi orang yang dijamin mendapat syafaatku di hari kiamat." (HR. Tirmidzi)

Hadis di atas menunjukkan bahwa jika kita berselawat sebanyak seratus kali pada hari Jumat, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Syafaat Rasulullah SAW sangatlah berharga karena dapat membantu kita melewati pengadilan di akhirat nanti.

4. Mendapatkan Pahala yang Besar

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat padaku pada hari Jumat sebanyak seratus kali, maka akan diberikan baginya pahala seperti pahala memerdekakan sepuluh orang budak."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa pahala yang kita dapatkan dari berselawat pada hari Jumat sangatlah besar. Bahkan, pahalanya setara dengan memerdekakan sepuluh orang budak.

5. Mendapat Perlindungan dari Allah SWT

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat padaku pada malam Jumat sebanyak seratus kali, maka Allah akan memberikan kepadanya perlindungan dari segala macam kejahatan."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selain mendapatkan pahala yang besar, kita juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT jika kita berselawat pada malam Jumat sebanyak seratus kali.

6. Dapat Mendekatkan Diri pada Allah SWT

Salah satu tujuan dari selawat adalah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mendekatkannya pada diri-Nya sejauh satu haqiqah."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membantu kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Semakin banyak kita berselawat, semakin dekat pula kita dengan Allah SWT.

7. Mendapat Keberkahan dari Allah SWT

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak seratus kali, maka akan diberikan baginya keberkahan dari Allah SWT hingga akhir pekan."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membawa keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan ini akan terus terasa hingga akhir pekan.

8. Dapat Menenangkan Hati

Salah satu manfaat dari berselawat adalah dapat menenangkan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang merasa gelisah, maka hendaklah ia berselawat padaku."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat dapat membantu menenangkan hati dan menghilangkan rasa gelisah.

9. Dapat Menghapuskan Kesusahan dan Kekesalan

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menghadapi kesusahan atau kesedihan, maka hendaklah ia berselawat padaku sebanyak seratus kali."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat dapat membantu menghapuskan kesusahan dan kesedihan yang kita alami.

10. Dapat Membawa Kebaikan pada Kehidupan Dunia dan Akhirat

Salah satu manfaat dari berselawat adalah dapat membawa kebaikan pada kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan kepadanya sepuluh kebaikan."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat dapat membawa kebaikan pada kehidupan kita di dunia dan akhirat.

11. Menjadi Beban Ringan di Hari Kiamat

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, maka ia akan menjadi beban yang ringan di hari kiamat."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membantu kita menjadi beban yang ringan di hari kiamat. Semakin banyak kita berselawat, semakin ringan pula beban kita di hari kiamat.

12. Dapat Menjauhkan dari Azab Kubur

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku sebanyak sepuluh kali pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan kepadanya perlindungan dari azab kubur."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada malam Jumat dapat membantu menjauhkan kita dari azab kubur.

13. Dapat Menjadi Syafaat di Hari Kiamat

Salah satu manfaat dari berselawat pada hari Jumat adalah dapat menjadi syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, maka ia akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membantu kita mendapatkan syafaat di hari kiamat.

14. Dapat Menjadi Wali Allah SWT

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak seratus kali, maka Allah SWT akan menjadikan dia sebagai wali-Nya."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membantu kita menjadi wali Allah SWT. Seorang wali Allah SWT adalah orang yang sangat dekat dengan-Nya dan mendapatkan banyak keberkahan dari-Nya.

15. Dapat Menambah Keberkahan pada Rumah dan Keluarga

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada malam Jumat sebanyak seratus kali, maka Allah akan menambah keberkahan pada rumah dan keluarganya."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada malam Jumat dapat membawa keberkahan pada rumah dan keluarga kita.

16. Dapat Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa

Salah satu manfaat dari berselawat adalah dapat meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku, maka ia telah melaksanakan ibadah yang paling utama."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat merupakan ibadah yang sangat utama. Jika kita rajin berselawat, maka iman dan taqwa kita akan semakin meningkat.

17. Dapat Membawa Ketenangan Hati

Salah satu manfaat dari berselawat adalah dapat membawa ketenangan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada malam Jumat sebanyak seratus kali, maka Allah akan memberikan kepadanya ketenangan hati."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada malam Jumat dapat membantu membawa ketenangan hati.

18. Dapat Menghapuskan Dosa-dosa Kita

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat padaku satu kali, maka Allah akan berselawat padanya sepuluh kali, dan akan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan, serta ditinggikan baginya sepuluh derajat."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat dapat membantu menghapuskan dosa-dosa kita. Semakin banyak kita berselawat, semakin banyak dosa yang akan dihapuskan oleh Allah SWT.

19. Dapat Menambah Pahala di Hari Akhirat

Salah satu manfaat dari berselawat adalah dapat menambah pahala di hari akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di hari akhirat."

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa selawat pada hari Jumat dapat membawa pahala yang berlipat-lipat di hari akhirat.

20. Dapat Mendapatkan Rahmat Allah SWT

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berselawat kepadaku pada malam Jumat sebanyak seratus kali,

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...