kelebihan ayat 35 hingga 38 surah al waqiah

Surah Al Waqiah merupakan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Surah ini adalah surah ke-56 dalam Al-Qur'an dan memiliki 96 ayat. Surah Al Waqiah memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi umat muslim. Khususnya ayat 35 hingga 38 yang memiliki kelebihan tersendiri. Berikut ini adalah kelebihan ayat 35 hingga 38 surah Al Waqiah.

Ayat 35: Mendatangkan Rezeki Yang Banyak

Kelebihan ayat 35 surah Al Waqiah adalah dapat mendatangkan rezeki yang banyak. Ayat ini mengandung doa untuk memohon rezeki yang melimpah dan berkah. Dalam ayat ini, Allah berfirman:

"Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun anggur dan tanam-tanaman dan memancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat memakan buah-buahanannya; maka bukanlah tangan mereka yang membuatnya (buah-buahan itu) kering dan tidak pula tangan mereka yang menanamnya." (QS. Al Waqiah: 35-37)

Dengan mengamalkan ayat ini, kita dapat memohon kepada Allah untuk memberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan tidak lupa untuk membagikan kepada sesama yang membutuhkan.

Ayat 36: Kekayaan Yang Tidak Terbatas

Kelebihan ayat 36 surah Al Waqiah adalah dapat mendatangkan kekayaan yang tidak terbatas. Ayat ini mengandung doa untuk memohon kekayaan yang berlimpah dan tidak terbatas. Dalam ayat ini, Allah berfirman:

"Maka mengapa kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Masakan kamu mengeluarkan air itu dari tempat yang tersembunyi? Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun anggur dan tanam-tanaman dan memancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat memakan buah-buahanannya; maka bukanlah tangan mereka yang membuatnya (buah-buahan itu) kering dan tidak pula tangan mereka yang menanamnya." (QS. Al Waqiah: 68-73)

Dengan mengamalkan ayat ini, kita dapat memohon kepada Allah untuk memberikan kekayaan yang berlimpah dan tidak terbatas. Allah akan memberikan kekayaan yang banyak kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah dan tidak lupa untuk membagikan kepada sesama yang membutuhkan.

Ayat 37: Perlindungan Dari Api Neraka

Kelebihan ayat 37 surah Al Waqiah adalah dapat memberikan perlindungan dari api neraka. Ayat ini mengandung doa untuk memohon perlindungan dari azab neraka. Dalam ayat ini, Allah berfirman:

"Sesungguhnya jika dia (manusia) tetap berada dalam keadaan yang tidak terbatas (dalam kekufuran dan kedurhakaan), niscaya Kami akan mengambilnya dengan kuat, lalu niscaya Kami akan menariknya kepada tempat yang sangat sulit (yaitu neraka). Dan sesungguhnya dia tidak dapat memohon kepadaku (lagi)." (QS. Al Waqiah: 34-37)

Dengan mengamalkan ayat ini, kita memohon perlindungan dari Allah agar terhindar dari azab neraka. Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu berusaha untuk memperbanyak amalan shalih dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan agar terhindar dari azab neraka.

Ayat 38: Kemenangan Di Akhirat

Kelebihan ayat 38 surah Al Waqiah adalah dapat memberikan kemenangan di akhirat. Ayat ini mengandung doa untuk memohon kemenangan di akhirat. Dalam ayat ini, Allah berfirman:

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. Al Waqiah: 38-40)

Dengan mengamalkan ayat ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan di akhirat dan mendapatkan nikmat-Nya di surga. Allah akan memberikan kemenangan kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Kita harus selalu berusaha untuk memperbanyak amalan shalih agar mendapatkan kemenangan di akhirat dan mendapatkan nikmat-Nya di surga.

Kesimpulan

Surah Al Waqiah memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi umat muslim. Khususnya ayat 35 hingga 38 yang memiliki kelebihan tersendiri. Dengan mengamalkan ayat-ayat tersebut, kita dapat memohon rezeki yang melimpah, kekayaan yang tidak terbatas, perlindungan dari azab neraka, dan kemenangan di akhirat. Kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah serta berusaha untuk memperbanyak amalan shalih agar mendapatkan keberkahan dari-Nya.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...