kelebihan istighfar dan selawat

Apa itu Istighfar?

Istighfar adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti memohon ampunan kepada Allah. Istighfar merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Keutamaan Istighfar

Istighfar mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya adalah dengan istighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Selain itu, dengan istighfar, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Istighfar juga dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Cara Melakukan Istighfar

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan istighfar. Pertama, dengan mengucapkan kalimat “Astaghfirullah”. Kedua, dengan mengucapkan “Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah” yang artinya “Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya, aku memohon ampun kepada Allah”. Ketiga, dengan membaca surat Al-Fatihah dan kemudian memohon ampunan kepada Allah.

Apa itu Selawat?

Selawat adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti memuji dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Selawat juga merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Keutamaan Selawat

Selawat mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya adalah dengan selawat, kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Selain itu, dengan selawat, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Selawat juga dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Cara Melakukan Selawat

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan selawat. Pertama, dengan mengucapkan kalimat “Shalawatullah ala Muhammad”. Kedua, dengan membaca surat Al-Fatihah dan kemudian memuji dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, dengan membaca kitab-kitab selawat yang telah disusun oleh ulama.

Kelebihan Istighfar dan Selawat

Istighfar dan selawat adalah dua amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kedua amalan ini mempunyai banyak kelebihan dan manfaat bagi kita sebagai umat muslim. Dua amalan ini juga dapat membantu kita dalam memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, “Maka ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepada-Ku serta janganlah kalian kufur (QS. Al-Baqarah: 152).” Dengan istighfar dan selawat, kita dapat lebih dekat dengan Allah dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan-Nya.

Kesimpulan

Istighfar dan selawat adalah dua amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Kedua amalan ini mempunyai banyak kelebihan dan manfaat bagi kita sebagai umat muslim. Dua amalan ini juga dapat membantu kita dalam memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...