kelebihan puasa sunat hari arafah

Puasa sunat hari Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau tepat pada hari Arafah. Puasa ini memiliki banyak kelebihan yang membuatnya wajib untuk dilakukan oleh umat Muslim. Berikut adalah beberapa kelebihan puasa sunat hari Arafah:

Mendapatkan Pahala Besar

Puasa sunat hari Arafah memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." (HR. Muslim). Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat menghapus dosa-dosa kita dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.

Meningkatkan Iman dan Taqwa

Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran, ketahanan, dan kekuatan diri dalam menahan hawa nafsu. Dalam Berpuasa pada hari Arafah, kita juga belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki diri.

Menjadi Pintu Ampunan dari Allah SWT

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi pintu ampunan dari Allah SWT. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya pada hari Arafah, kecuali dosa antara dua orang yang saling bermusuhan." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat memohon ampunan dari Allah SWT atas semua dosa yang telah kita lakukan sebelumnya.

Menjadi Sarana untuk Berdoa

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk berdoa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: "Doa orang yang berpuasa pada hari Arafah akan diijabahi oleh Allah SWT." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat berdoa kepada Allah SWT dengan lebih tulus dan mendalam.

Menjadi Sarana untuk Mempererat Ukhuwah Islamiyah

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Muslim. Kita dapat merasakan kesatuan dan kebersamaan dalam menjalankan ibadah yang sama. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada hari di mana Allah SWT membebaskan hamba-hamba-Nya dari neraka selain pada hari Arafah, dan tidak ada hari di mana Allah SWT lebih banyak memaafkan dosa hamba-hamba-Nya selain pada hari Arafah." Dengan merasakan kesatuan dan kebersamaan dalam berpuasa pada hari Arafah, kita dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita dengan sesama umat Muslim.

Menjadi Sarana untuk Menghindari Dari Neraka

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menghindari dari neraka. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat menghapus dosa-dosa kita dan menjauhkan diri dari neraka.

Menjadi Sarana untuk Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki diri.

Menjadi Sarana untuk Menambah Kebaikan

Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita juga dapat menambah kebaikan dalam hidup kita. Puasa adalah ibadah yang dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan meningkatkan ketaqwaan kita, kita juga dapat menambah kebaikan dalam hidup kita.

Menjadi Sarana untuk Mendapat Rahmat Allah SWT

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk mendapat rahmat dari Allah SWT. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT akan memuliakan orang yang berpuasa pada hari Arafah dengan memberikan rahmat-Nya." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat mendapat rahmat dari Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Baik

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih baik. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Mendapat Keberkahan Allah SWT

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Mendapat Surga

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk mendapat surga. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat mendapat surga dari Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Memperbaiki Diri

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di mata Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Menjaga Kesehatan

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjaga kesehatan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa adalah perisai dari neraka." Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita dapat menjaga kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita.

Menjadi Sarana untuk Meningkatkan Kualitas Hidup

Dengan berpuasa pada hari Arafah, kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran, ketahanan, dan kekuatan diri dalam menahan hawa nafsu. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan melatih kesabaran dan ketahanan diri, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita.

Menjadi Sarana untuk Meraih Kemenangan di Dunia dan Akhirat

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat meraih kemenangan di dunia dan akhirat.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Ikhlas

Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih ikhlas dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Bersyukur

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Dekat dengan Nabi Muhammad SAW

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

Menjadi Sarana untuk Menambah Ilmu dan Kebijaksanaan

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menambah ilmu dan kebijaksanaan. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menambah ilmu dan kebijaksanaan.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Sabar dan Tabah

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih sabar dan tabah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan melatih kesabaran dan ketahanan diri, kita dapat menjadi lebih sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan hidup.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Bijaksana dalam Mengambil Keputusan

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan hidup.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Baik dalam Beribadah

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih baik dalam beribadah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa pada tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang." Dengan menghapus dosa-dosa kita, kita dapat menjadi lebih baik dalam beribadah.

Menjadi Sarana untuk Menjadi Lebih Cinta kepada Allah SWT

Puasa sunat hari Arafah juga menjadi sarana untuk menjadi lebih cinta kepada Allah

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...