kelebihan selawat 10000 kali

Selawat merupakan doa yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Selawat merupakan doa yang diucapkan untuk memuji dan memohon keberkahan kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW. Selain itu, selawat juga memiliki kelebihan tersendiri jika diucapkan dengan jumlah tertentu, salah satunya adalah selawat 10000 kali. Berikut adalah beberapa kelebihan selawat 10000 kali:

1. Menambah Keimanan dan Ketaqwaan

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku sebanyak sepuluh kali, maka Allah akan menambahkan baginya sepuluh kebaikan, menghapuskan sepuluh keburukan, serta meninggikan derajatnya sepuluh derajat" (HR. Muslim). Dengan mengucapkan selawat 10000 kali, maka kebaikan yang akan didapatkan juga akan semakin banyak. Hal ini tentu saja dapat menambah keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap Allah SWT.

2. Memperoleh Keberkahan dalam Hidup

Selawat 10000 kali juga memiliki kelebihan dalam memperoleh keberkahan dalam hidup. Keberkahan dapat berupa rezeki yang melimpah, keselamatan dalam hidup, serta kesehatan yang baik. Dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan memperoleh keberkahan tersebut.

3. Mendapat Syafaat dari Nabi Muhammad SAW

Saat di akhirat nanti, setiap manusia pasti akan membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan shalawat kepadaku" (HR. Tirmidzi). Dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti.

4. Menjaga dari Gangguan Jin dan Syaitan

Gangguan jin dan syaitan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan terjaga dari gangguan tersebut. Hal ini karena selawat memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi diri dari gangguan jin dan syaitan.

5. Meningkatkan Kepribadian dan Kepemimpinan

Selain kelebihan-kelebihan di atas, selawat 10000 kali juga dapat meningkatkan kepribadian dan kepemimpinan seseorang. Hal ini karena dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan semakin dekat dengan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin dekat dengan keduanya, maka kepribadian dan kepemimpinan seseorang akan semakin baik.

6. Meningkatkan Kesehatan dan Ketenangan Jiwa

Selawat 10000 kali juga memiliki kelebihan dalam meningkatkan kesehatan dan ketenangan jiwa seseorang. Hal ini karena selawat memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa dan menghilangkan rasa gelisah. Dengan demikian, seseorang akan merasa lebih sehat dan tenang setelah mengucapkan selawat 10000 kali.

7. Menjaga dari Bermacam-Macam Bahaya

Bermacam-macam bahaya dapat mengancam kehidupan seseorang, seperti bahaya kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun, dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan terjaga dari bermacam-macam bahaya tersebut. Hal ini karena selawat memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi diri dari bahaya-bahaya tersebut.

8. Meningkatkan Kualitas Ibadah

Selawat 10000 kali juga dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Hal ini karena dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan semakin dekat dengan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin dekat dengan keduanya, maka kualitas ibadah seseorang juga akan semakin baik.

9. Menjaga dari Penyakit Jiwa

Penyakit jiwa seperti depresi, stres, dan kecemasan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Namun, dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan terjaga dari penyakit-penyakit jiwa tersebut. Hal ini karena selawat memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa dan menghilangkan rasa gelisah.

10. Memberikan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Terakhir, dengan mengucapkan selawat 10000 kali, seseorang akan memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini karena selawat memiliki kekuatan untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, seseorang akan merasa bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Itulah beberapa kelebihan selawat 10000 kali yang dapat Anda ketahui. Dengan mengucapkan selawat 10000 kali, Anda akan memperoleh banyak kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mari kita biasakan diri untuk mengucapkan selawat sebanyak-banyaknya untuk memperoleh kelebihan-kelebihan tersebut.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...