kelebihan selawat berbanding zikir

Selawat dan zikir merupakan amalan yang sering diamalkan oleh umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Namun, ada perbezaan antara kedua amalan ini terutamanya dalam segi kelebihan dan manfaat yang diperolehi. Berikut adalah kelebihan selawat berbanding zikir.

1. Meningkatkan Kedekatan Dengan Allah SWT

Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan tanda kecintaan kita kepada beliau sebagai utusan Allah SWT. Dengan melaksanakan selawat, kita dapat memperolehi keberkatan dan rahmat dari Allah SWT serta dapat meningkatkan kedekatan kita denganNya.

2. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Menurut hadis, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya yang banyak melakukan selawat. Syafaat ini merupakan pertolongan dan perlindungan dariNabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Oleh itu, dengan melaksanakan selawat, kita dapat memperolehi syafaat daripada Nabi Muhammad SAW.

3. Membuka Pintu Rezeki

Amalan selawat juga dapat membantu membuka pintu rezeki yang tertutup. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah terfikir sebelumnya.

4. Melindungi Diri Dari Kejahatan Syaitan

Selawat juga dapat membantu melindungi diri daripada kejahatan syaitan. Syaitan sentiasa mencuba untuk mempengaruhi manusia dengan berbagai cara. Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menguatkan iman dan menjauhkan diri daripada pengaruh syaitan.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Kehidupan

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupannya dan keluarganya.

6. Membantu Mencapai Ketenangan Jiwa

Amalan selawat juga dapat membantu mencapai ketenangan jiwa. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya.

7. Meningkatkan Kualiti Hidup

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan kualiti hidup. Dengan melaksanakan selawat, kita dapat memperolehi keberkatan dan rahmat dari Allah SWT serta dapat menjauhkan diri daripada perkara yang merosakkan kualiti hidup.

8. Memperoleh Kebahagiaan Dalam Kehidupan

Amalan selawat juga dapat membantu memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya.

9. Meningkatkan Keberkatan Dalam Keluarga

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan keberkatan dalam keluarga. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam keluarganya.

10. Meningkatkan Kecintaan Kita Kepada Nabi Muhammad SAW

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita mengenalinya dengan lebih baik.

11. Menjadikan Kita Lebih Bersyukur Kepada Allah SWT

Amalan selawat juga dapat membantu kita lebih bersyukur kepada Allah SWT. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat menjadikan kita lebih bersyukur kepadaNya.

12. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Kita Kepada Allah SWT

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Amalan selawat merupakan bentuk pengabdian dan penghormatan kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita lebih dekat denganNya.

13. Menjadikan Kita Lebih Bersemangat Dalam Menjalani Hidup

Amalan selawat juga dapat membantu menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan.

14. Membantu Kita Menghadapi Cabaran Hidup

Amalan selawat juga dapat membantu kita menghadapi cabaran hidup. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita menghadapi cabaran hidup dengan lebih baik.

15. Menjadikan Kita Lebih Berwawasan Dan Berilmu

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menjadikan diri kita lebih berwawasan dan berilmu. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.

16. Membantu Kita Mencapai Kejayaan Dalam Kehidupan

Amalan selawat juga dapat membantu kita mencapai kejayaan dalam kehidupan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita mencapai kejayaan dalam kehidupan.

17. Menjadikan Kita Lebih Berakhlak Mulia

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menjadikan diri kita lebih berakhlak mulia. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang baik.

18. Meningkatkan Keberkatan Dalam Pekerjaan

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan keberkatan dalam pekerjaan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam pekerjaannya serta dapat membantu kita mencapai kejayaan dalam karier kita.

19. Menjadikan Kita Lebih Sabar Dalam Menghadapi Ujian Hidup

Amalan selawat juga dapat membantu kita lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita menghadapi ujian hidup dengan lebih sabar.

20. Meningkatkan Kepedulian Kita Terhadap Sesama

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita lebih peka terhadap kepentingan dan kebutuhan orang lain.

21. Menjadikan Kita Lebih Ikhlas Dalam Beramal

Amalan selawat juga dapat membantu kita lebih ikhlas dalam beramal. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita beramal dengan ikhlas dan tulus.

22. Meningkatkan Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam rumah tangganya serta dapat membantu menjaga keharmonian dalam keluarga.

23. Meningkatkan Keberkatan Dalam Perniagaan

Amalan selawat juga dapat membantu meningkatkan keberkatan dalam perniagaan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam perniagaannya serta dapat membantu meningkatkan kejayaan dalam bisnis.

24. Menjadikan Kita Lebih Bijak Dalam Berbicara

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menjadikan diri kita lebih bijak dalam berbicara. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita mengambil sikap yang bijak dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain.

25. Meningkatkan Kepatuhan Kita Kepada Allah SWT

Amalan selawat juga dapat meningkatkan kepantauhan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita menjadi lebih taat dan patuh kepadaNya.

26. Menjadikan Kita Lebih Berempati Terhadap Orang Lain

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menjadikan diri kita lebih berempati terhadap orang lain. Amalan selawat merupakan bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang dapat membantu kita memahami perasaan dan kebutuhan orang lain.

27. Meningkatkan Kepedulian Terhadap Alam Sekitar

Amalan selawat juga dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap alam sekitar. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita menjaga alam sekitar dengan lebih baik.

28. Menjadikan Kita Lebih Berani Dalam Mengejar Impian

Amalan selawat juga dapat menjadikan kita lebih berani dalam mengejar impian. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita mencapai impian dan cita-cita kita.

29. Meningkatkan Kepedulian Kita Terhadap Kesehatan

Amalan selawat juga dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa barang siapa yang banyak melakukan selawat, Allah SWT akan memberikan keberkatan dalam hidupnya serta dapat membantu kita menjaga kesehatan dengan lebih baik.

30. Menjadikan Kita Lebih Sabar Dalam Mencapai Tujuan

Dengan melaksanakan selawat, kita dapat menjadikan diri

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...