kelebihan selawat di hari jumaat

Bagi umat Islam, hari Jumaat adalah hari yang istimewa. Hari ini merupakan hari raya kecil bagi umat Islam. Pada hari ini, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat di masjid. Namun selain solat Jumaat, ada juga amalan lain yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumaat, yaitu selawat.

Apa itu Selawat?

Selawat adalah doa yang berisi pujian dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat juga memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam.

Kelebihan Selawat di Hari Jumaat

Selawat pada hari Jumaat memiliki kelebihan yang sangat besar dibandingkan dengan selawat pada hari-hari biasa. Berikut adalah beberapa kelebihan selawat di hari Jumaat:

1. Dikabulkan Doa

Salah satu kelebihan selawat di hari Jumaat adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan pada hari Jumaat, Allah SWT membuka pintu-pintu rahmat dan ampunan-Nya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyelipkan doa dalam selawat yang kita panjatkan pada hari Jumaat.

2. Mendapat Pahala Besar

Selain dikabulkan doa, selawat pada hari Jumaat juga memiliki pahala yang besar. Pahala dari selawat pada hari Jumaat akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, semakin banyak selawat yang kita panjatkan pada hari Jumaat, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan.

3. Menjaga Keseimbangan Hidup

Selawat pada hari Jumaat juga memiliki kelebihan dalam menjaga keseimbangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan melelahkan. Dengan melakukan selawat pada hari Jumaat, kita dapat merasa lebih tenang dan damai dalam menjalani hidup.

4. Menjauhkan Diri dari Dosa

Selawat pada hari Jumaat juga dapat membantu kita menjauhkan diri dari dosa. Dosa merupakan suatu hal yang sangat merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan melakukan selawat pada hari Jumaat, kita dapat memohon ampunan kepada Allah SWT dan merasa lebih tenang dalam menjalani hidup.

5. Menjaga Kesehatan Jiwa dan Raga

Selawat pada hari Jumaat juga dapat membantu kita menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kesehatan jiwa dan raga sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dengan melakukan selawat pada hari Jumaat, kita dapat merasa lebih tenang dan rileks sehingga dapat menjaga kesehatan jiwa dan raga kita.

6. Menjaga Hubungan dengan Allah SWT

Kelebihan selawat pada hari Jumaat yang terakhir adalah dapat membantu kita menjaga hubungan dengan Allah SWT. Hubungan dengan Allah SWT sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dengan melakukan selawat pada hari Jumaat, kita dapat merasa lebih dekat dengan Allah SWT dan dapat mempererat hubungan kita dengan-Nya.

Cara Melakukan Selawat di Hari Jumaat

Untuk melakukan selawat di hari Jumaat, kita bisa melakukannya setelah solat Jumaat di masjid atau di rumah. Berikut adalah cara melakukan selawat di hari Jumaat:

1. Membaca Shalawat Nabi

Salah satu bentuk selawat yang paling mudah dilakukan adalah membaca shalawat Nabi. Shalawat Nabi bisa dibaca dengan berbagai macam lafadz, misalnya:

Allahumma sholli alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin, kama sholayta alaa Ibrohim wa alaa aali Ibrohim, innaka hamidum majid. Allahumma baarik alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin, kama baarakta alaa Ibrohim wa alaa aali Ibrohim, innaka hamidum majid.

2. Membaca Selawat Nariyah

Selain shalawat Nabi, selawat Nariyah juga bisa dibaca sebagai bentuk selawat di hari Jumaat. Selawat Nariyah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Berikut adalah lafadz selawat Nariyah:

Allahumma inni as-aluka bi-rahmatika al-lati wasi’at kulla syai’in an taghfira li dzunuubi. Wa taqdi lii dainii. Wa tasyarrafni fiyya ‘ilmiika. Wa laa taj’al lii hamman illa farrajta hu. Wa laa hajjatan illa qadhaytaha lii wa laa maridhan illa syafaytahu. Wa laa ‘aduwwan illa qadhaytahu. Wa laa haajatan hiya laka ridhan illa qadhaytaha wa sallallahu ‘ala sayyidina Muhammadin wa ‘ala aalihi wasallam

3. Membaca Selawat Badar

Selain shalawat Nabi dan selawat Nariyah, selawat Badar juga bisa dibaca sebagai bentuk selawat di hari Jumaat. Selawat Badar memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Berikut adalah lafadz selawat Badar:

Allahumma anta as-salam wa minkas-salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas’aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas’aluka al-afwa wal afiyah fi deenina wa dunyana wa ahli wa mallina. Allahumma astur auratina wa amin ra’atina. Allahumma hfazna min bayni aidina wa min khalfina wa ‘an yamini wa ‘an syamili wa min fawqina wa na’udzu bi ‘azhamatika an nughzha min tahtina

Kesimpulan

Selawat pada hari Jumaat memiliki kelebihan yang sangat besar dalam agama Islam. Selawat di hari Jumaat dapat membantu kita mendapatkan keberkahan dan keberuntungan dalam hidup. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan selawat di hari Jumaat sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...