kelebihan selawat hari jumaat

Selawat merupakan doa yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Selawat bukan hanya sekadar doa yang diamalkan ketika kita beribadah, tetapi juga sebagai penghubung antara kita dengan Allah SWT. Selawat juga memiliki kelebihan tertentu, terutama bila diamalkan pada hari Jumaat. Berikut ini adalah beberapa kelebihan selawat hari Jumaat.

1. Mendapat Keberkatan dan Rahmat Allah SWT

Salah satu kelebihan selawat pada hari Jumaat adalah mendapatkan keberkatan dan rahmat dari Allah SWT. Hal ini karena pada hari Jumaat, Allah SWT lebih mudah untuk memberikan rahmat dan keberkahan kepada hambanya yang beribadah dan berdoa.

2. Dapat Menghapus Dosa-dosa

Selain mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT, selawat pada hari Jumaat juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

3. Mendapatkan Pahala yang Besar

Selawat pada hari Jumaat juga memiliki keutamaan dalam hal mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena pada hari Jumaat, pahala amal kebaikan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, membaca selawat pada hari Jumaat akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT.

4. Mendapat Pertolongan Allah SWT

Selawat pada hari Jumaat juga dapat membawa pertolongan Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat sebanyak 100 kali, Allah SWT akan memberikan pertolongan dalam segala urusan.

5. Memperoleh Keberkahan dalam Rezeki

Kelebihan selawat pada hari Jumaat yang lain adalah memperoleh keberkahan dalam rezeki. Hal ini karena pada hari Jumaat, Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam segala hal, termasuk dalam rezeki yang kita dapatkan.

6. Mendapat Perlindungan dari Allah SWT

Membaca selawat pada hari Jumaat juga dapat memberikan perlindungan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa siapa yang membaca selawat sebanyak 10 kali pada hari Jumaat, Allah SWT akan melindunginya dari segala macam bahaya dan kesulitan.

7. Menyucikan Hati dan Jiwa

Selain memberikan keberkahan dan keutamaan lainnya, membaca selawat pada hari Jumaat juga dapat menyucikan hati dan jiwa kita. Hal ini karena dengan membaca selawat, kita mengingat dan memuji Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi umat Islam. Dengan demikian, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hati dan jiwa kita.

8. Menambah Kedekatan dengan Allah SWT

Membaca selawat pada hari Jumaat juga dapat menambah kedekatan kita dengan Allah SWT. Hal ini karena selawat merupakan bentuk ibadah yang ditekankan dalam agama Islam. Dengan membaca selawat, kita akan merasakan kedekatan dengan Allah SWT dan merasa lebih dekat denganNya.

9. Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa

Kelebihan selawat pada hari Jumaat yang terakhir adalah meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa siapa yang membaca selawat sebanyak 10 kali pada hari Jumaat, Allah SWT akan meningkatkan kualitas iman dan taqwa dalam dirinya.

Itulah beberapa kelebihan selawat pada hari Jumaat. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, mari kita rajin membaca selawat pada hari Jumaat dan hari-hari lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, dan perlindungan kepada kita semua. Aamiin.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...