kelebihan selawat selepas asar hari jumaat

Sebagai umat Islam, selawat merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Selawat bermaksud memohon rahmat dan keberkatan dari Allah SWT ke atas Nabi Muhammad SAW. Selawat juga merupakan salah satu amalan yang sangat ditekankan selepas solat fardhu, terutama solat asar pada hari Jumaat.

1. Mendapat keberkatan dari Allah SWT

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan mengampunkan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh derajatnya."

Dari hadis ini, dapat diketahui bahawa mengamalkan selawat selepas solat asar pada hari Jumaat akan memberikan keberkatan dari Allah SWT yang sangat besar.

2. Menambahkan nilai ibadah

Selawat selepas solat merupakan satu cara untuk menambahkan nilai ibadah kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atas aku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga akan sentiasa teringat kepada Nabi Muhammad SAW dan menghargai jasa-jasanya sebagai seorang Rasul dan teladan bagi umat Islam.

3. Menguatkan hubungan dengan Allah SWT

Amalan selawat selepas solat juga dapat membantu kita untuk menguatkan hubungan dengan Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atas aku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Amalan selawat dapat membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah SWT dan mendapatkan rahmat serta keberkatan dari-Nya.

4. Meningkatkan nilai pahala

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa membaca selawat selepas solat dapat meningkatkan nilai pahala kita dan membantu kita untuk mendapatkan keberkatan dari Allah SWT.

5. Membantu menenangkan hati

Amalan selawat juga dapat membantu kita untuk menenangkan hati dan merasa tenang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Amalan selawat dapat membantu kita untuk merasa lebih tenang dan meredakan kegelisahan yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari.

6. Menjadi amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW

Amalan selawat selepas solat juga merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dengan mengamalkan selawat, kita juga dapat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan meneladani akhlak beliau sebagai seorang Rasul dan teladan bagi umat Islam.

7. Menjadi bentuk syukur dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW

Dengan mengamalkan selawat selepas solat, kita juga dapat menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasanya sebagai seorang Rasul dan teladan bagi umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dengan mengamalkan selawat, kita juga dapat menunjukkan penghargaan dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang sangat dicintai oleh umat Islam.

8. Menjadi bentuk doa dan permohonan kepada Allah SWT

Selawat juga dapat menjadi bentuk doa dan permohonan kepada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat memohon rahmat dan keberkatan dari Allah SWT dan memohon perlindungan dari segala jenis kejahatan dan bencana.

9. Menjadi bentuk pengharapan dan keyakinan

Amalan selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk pengharapan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat menunjukkan keyakinan kita kepada Allah SWT bahawa Dia akan membalas segala amalan yang kita lakukan dan memberikan keberkatan serta rahmat-Nya kepada kita.

10. Menjadi bentuk perisai daripada azab kubur

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dalam hadis ini, dapat diketahui bahawa membaca selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk perisai daripada azab kubur dan membantu kita untuk mendapatkan keberkatan serta rahmat dari Allah SWT.

11. Menjadi bentuk penyejuk mata dan hati

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat menikmati keindahan dan keagungan syair-syair selawat yang dipuji oleh banyak orang sebagai bentuk penyejuk mata dan hati.

12. Menjadi bentuk dakwah dan syiar Islam

Amalan selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk dakwah dan syiar Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat menunjukkan keindahan Islam kepada orang lain dan membantu untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

13. Menjadi bentuk ikhtiar dan usaha yang diberkati oleh Allah SWT

Amalan selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk ikhtiar dan usaha kita untuk mendapatkan keberkatan dan rahmat dari Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dengan mengamalkan selawat, kita juga dapat menunjukkan usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkatan serta rahmat dari Allah SWT.

14. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan

Amalan selawat selepas solat juga dapat membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta menguatkan tekad kita untuk hidup dalam kebajikan dan ketaatan kepada-Nya.

15. Menjadi bentuk syukur atas nikmat Islam

Dengan mengamalkan selawat selepas solat, kita juga dapat menunjukkan rasa syukur dan penghargaan kita atas nikmat Islam yang Allah SWT berikan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali dan menghapuskan sepuluh dosanya serta mengangkat sepuluh darjatnya."

Dengan mengamalkan selawat, kita juga dapat menunjukkan rasa cinta dan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat Islam yang besar ini.

16. Menjadi bentuk hiburan dan penghibur hati

Amalan selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk hiburan dan penghibur hati kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat merasa senang dan gembira serta meredakan tekanan dan kegelisahan yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari.

17. Menjadi bentuk mengenang sejarah Islam

Amalan selawat selepas solat juga dapat menjadi bentuk mengenang sejarah Islam dan memperkukuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat mengenang sejarah Islam dan memperkukuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dan teladan bagi umat Islam.

18. Menjadi bentuk ibadah yang mudah dilakukan

Amalan selawat selepas solat juga merupakan salah satu ibadah yang sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak waktu atau tenaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, Allah akan membaca selawat ke atasnya sepuluh kali."

Dengan membaca selawat, kita juga dapat mengamalkan ibadah yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan banyak waktu atau tenaga.

19. Menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW

Dengan mengamalkan selawat selepas solat, kita juga dapat menunjukkan ketaatan kita

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...