kelebihan surah al mulk dan al waqiah

Surah Al-Mulk

Surah Al-Mulk adalah surah yang terdapat pada juz ke-29 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 30 ayat dan menjadi salah satu surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap malam.

Kelebihan dari surah Al-Mulk adalah dapat membantu memudahkan jalan ke surga bagi orang yang membacanya dengan ikhlas dan khusyuk. Selain itu, surah ini juga dapat memberikan perlindungan dari siksa kubur dan siksa neraka.

Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang memberikan perlindungan bagi orang yang mengamalkannya dari siksa kubur, dan surah tersebut adalah 'Tabarakalladzi biyadihil Mulk'."

Dalam surah Al-Mulk juga terdapat ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, membaca surah ini juga dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Surah Al-Waqiah

Surah Al-Waqiah adalah surah yang terdapat pada juz ke-27 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 96 ayat dan menjadi salah satu surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap malam.

Kelebihan dari surah Al-Waqiah adalah dapat membantu memudahkan rezeki bagi orang yang membacanya dengan ikhlas dan khusyuk. Selain itu, surah ini juga dapat membantu menghindarkan dari kefakiran dan kekurangan rezeki.

Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan pernah kekurangan rezeki selamanya."

Dalam surah Al-Waqiah juga terdapat ayat yang menyatakan bahwa orang yang bersabar dan berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Oleh karena itu, membaca surah ini juga dapat membantu meningkatkan kebaikan dan kesabaran dalam diri seseorang.

Kesimpulan

Kedua surah tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang dapat membantu memudahkan jalan ke surga dan rezeki yang halal. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membaca kedua surah tersebut setiap malam dengan ikhlas dan khusyuk.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...