kelebihan surah al mulk jakim

Surah Al-Mulk merupakan salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 30 ayat dan masuk dalam juz ke-29. Surah Al-Mulk juga dikenal dengan sebutan Surah Tabarak yang artinya Maha Suci. Surah ini memiliki banyak kelebihan yang dapat menjadi motivasi bagi umat Muslim untuk membacanya.

1. Merupakan Surah Pelindung dari Siksa Kubur

Salah satu kelebihan dari Surah Al-Mulk adalah menjadi surah pelindung dari siksa kubur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Surah Al-Mulk adalah surah yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang memberikan perlindungan bagi pembacanya hingga Allah SWT membebaskannya dari siksa kubur."

2. Memperoleh Syafaat di Hari Kiamat

Surah Al-Mulk juga memiliki kelebihan lain yaitu memperoleh syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang menyampaikan interseksi bagi pembacanya hingga dia diampuni. Surah Tabarakalladzi Biyadihil Mulk itu."

3. Menjaga dari Azab Jahannam

Surah Al-Mulk juga memiliki kelebihan untuk menjaga dari azab Jahannam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari tiga puluh ayat, menyampaikan perlindungan bagi pembacanya hingga dia dijaga dari azab Jahannam. Surah Tabarakalladzi Biyadihil Mulk itu."

4. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kita

Surah Al-Mulk dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kebesaran Allah SWT dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

5. Membantu Menghadapi Kesulitan Hidup

Surah Al-Mulk juga dapat membantu kita menghadapi kesulitan hidup. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu mengatasi segala masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin yakin bahwa Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam menghadapi setiap cobaan dan kesulitan hidup.

6. Membantu Menenangkan Hati dan Pikiran

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menenangkan hati dan pikiran kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikiran kita. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup.

7. Meningkatkan Kecintaan Kita kepada Al-Quran

Surah Al-Mulk juga dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang keagungan dan keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin mencintai Al-Quran dan semakin giat dalam mempelajarinya.

8. Membantu Menjaga Kesehatan Jiwa dan Raga

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari hidup seimbang dan sehat secara jasmani dan rohani.

9. Meningkatkan Kecintaan Kita kepada Allah SWT

Surah Al-Mulk juga dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT serta kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin mencintai Allah SWT dan semakin giat dalam beribadah kepada-Nya.

10. Merupakan Surah Penyembuh Penyakit

Surah Al-Mulk juga memiliki kelebihan sebagai surah penyembuh penyakit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang menyembuhkan dan melindungi dari berbagai macam penyakit. Surah Tabarakalladzi Biyadihil Mulk itu."

11. Meningkatkan Kualitas Hidup Kita

Surah Al-Mulk juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjalani hidup yang bermanfaat dan bermakna. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari hidup yang berkualitas dan bermakna.

12. Membantu Menjaga Persatuan dan Kebersamaan Umat Muslim

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga persatuan dan kebersamaan umat Muslim. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat Muslim. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari persatuan dan kebersamaan umat Muslim.

13. Memperoleh Barokah dan Rahmat dari Allah SWT

Surah Al-Mulk juga dapat membantu kita memperoleh barokah dan rahmat dari Allah SWT. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kebesaran Allah SWT dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta semakin mendekatkan diri kepada-Nya.

14. Menjaga dari Kecelakaan dan Musibah

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga dari kecelakaan dan musibah. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu melindungi kita dari segala macam kecelakaan dan musibah. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin yakin bahwa Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala macam bahaya dan ancaman.

15. Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita

Surah Al-Mulk juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjalani ibadah dengan ikhlas dan penuh pengharapan kepada Allah SWT. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari ibadah yang berkualitas dan bermakna.

16. Membantu Menjaga Kebersihan Hati dan Jiwa

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga kebersihan hati dan jiwa kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan jiwa kita dari segala macam noda dan dosa. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari menjaga kebersihan hati dan jiwa kita.

17. Menjaga dari Gangguan Jin dan Setan

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga dari gangguan jin dan setan. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu melindungi kita dari segala macam gangguan dari jin dan setan. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin yakin bahwa Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala macam gangguan dari jin dan setan.

18. Merupakan Surah yang Mudah Dihafal

Surah Al-Mulk juga merupakan surah yang mudah dihafal. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang singkat dan mudah diingat, sehingga mudah untuk dihafal oleh siapa saja. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin mudah menghafal dan memahami makna dari setiap ayatnya.

19. Membantu Mengatasi Masalah Keuangan

Surah Al-Mulk juga dapat membantu mengatasi masalah keuangan. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin yakin bahwa Allah SWT akan senantiasa memberikan rezeki kepada kita dengan cara yang terbaik.

20. Meningkatkan Kecerdasan dan Kreativitas Kita

Surah Al-Mulk juga dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kebesaran Allah SWT dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin terinspirasi untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

21. Membantu Menjaga Kesehatan Spiritual Kita

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga kesehatan spiritual kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin memahami arti penting dari menjaga kesehatan spiritual kita.

22. Menjaga dari Gangguan Pikiran Negatif

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga dari gangguan pikiran negatif. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam hati dan pikiran kita. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin terhindar dari gangguan pikiran negatif yang dapat merusak kesehatan jiwa dan raga kita.

23. Merupakan Surah yang Disukai oleh Allah SWT

Surah Al-Mulk juga merupakan surah yang disukai oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang dicintai oleh Allah SWT. Surah Tabarakalladzi Biyadihil Mulk itu."

24. Membantu Menjaga Kepercayaan Diri Kita

Surah Al-Mulk juga dapat membantu menjaga kepercayaan diri kita. Dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu memberikan keberanian dan kepercayaan diri kepada siapa saja yang memohon-Nya. Dengan membaca surah ini secara teratur, kita akan semakin yakin dan percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup.

25. Memperoleh Pahala yang Besar dari Allah SWT

Surah Al-Mulk juga dapat membantu

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...