kelebihan zikir la ilaha illa anta subhanaka

Zikir merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Zikir adalah sebuah bentuk pengingat dan penyucian hati. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan adalah zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka". Zikir ini memiliki banyak kelebihan yang dapat membawa keberkahan dan kebaikan.

Kelebihan Pertama: Menjaga Hati dari Hal-Hal Negatif

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" memiliki kekuatan dalam menjaga hati dari hal-hal negatif seperti iri hati, dengki, marah, dan lain-lain. Dengan melakukan zikir ini, hati akan menjadi tenang dan damai, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di sekitar kita.

Kelebihan Kedua: Menambah Keimanan dan Ketakwaan

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" juga dapat menambah keimanan dan ketakwaan seseorang. Dengan terus-menerus mengingat Allah melalui zikir ini, hati akan semakin dekat dengan-Nya. Kita akan semakin menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah, sehingga timbul rasa takut dan cinta kepada-Nya.

Kelebihan Ketiga: Membersihkan Diri dari Dosa

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" juga dapat membersihkan diri dari dosa. Setiap kali kita mengucapkan zikir ini, kita akan merenungkan betapa besar dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan kesadaran itu, kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan menghindari dosa-dosa yang lebih besar.

Kelebihan Keempat: Mendapat Perlindungan dari Allah

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" juga dapat memberikan perlindungan dari Allah. Ketika kita mengucapkan zikir ini dengan sungguh-sungguh, kita akan merasa bahwa Allah senantiasa ada di samping kita. Dengan demikian, kita akan merasa aman dan tenang, sekaligus merasa terlindungi dari segala macam bahaya dan gangguan.

Kelebihan Kelima: Meningkatkan Kualitas Hidup

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan mengingat Allah secara terus-menerus melalui zikir ini, kita akan menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan lebih optimis dalam menghadapi segala macam masalah dan tantangan yang ada di dalam hidup.

Kelebihan Keenam: Mendapat Pahala yang Besar

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" juga dapat memberikan pahala yang besar. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Aku akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang mengingat-Ku". Dengan melakukan zikir ini, kita akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT.

Cara Melakukan Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka"

Agar kita dapat merasakan kelebihan-kelebihan dari zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka", kita harus melakukan zikir tersebut dengan benar. Cara melakukan zikir ini adalah sebagai berikut:

  1. Bersihkan hati dan pikiran dari segala macam hal yang tidak baik.
  2. Duduk atau berdiri dengan tenang dan khusyuk.
  3. Mulailah mengucapkan kalimat "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" dengan pelan dan tenang.
  4. Ucapkan kalimat tersebut dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
  5. Lakukan zikir ini secara terus-menerus dan berulang-ulang.
  6. Jangan lupa untuk mengiringi zikir ini dengan perbuatan baik dan bermanfaat bagi orang lain.

Kesimpulan

Zikir "La Ilaha Illa Anta Subhanaka" merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Zikir ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat bagi kehidupan seseorang. Dengan melakukan zikir ini secara terus-menerus, kita akan mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan dari Allah SWT.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...