what is solat tahajjud

Solat Tahajjud adalah salah satu solat sunat yang dilakukan pada waktu malam selepas solat Isyak dan sebelum solat Subuh. Solat Tahajjud juga dikenali sebagai solat malam.

Waktu Solat Tahajjud

Waktu untuk melaksanakan solat Tahajjud bermula selepas solat Isyak dan berakhir sebelum waktu solat Subuh. Oleh itu, waktu solat Tahajjud bergantung pada waktu solat Isyak dan Subuh yang berbeza-beza mengikut lokasi dan musim.

Sejarah Solat Tahajjud

Solat Tahajjud telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menggalakkan umat Islam untuk melaksanakan solat Tahajjud. Solat Tahajjud juga dianggap sebagai solat yang paling utama selepas solat fardhu.

Kelebihan Solat Tahajjud

Solat Tahajjud mempunyai banyak kelebihan dan manfaat. Antara kelebihan solat Tahajjud adalah dapat meningkatkan hubungan dengan Allah SWT, membersihkan hati dari dosa, dan memperoleh keberkatan dari Allah SWT. Solat Tahajjud juga dapat membantu meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan keimanan seseorang.

Cara Melaksanakan Solat Tahajjud

Untuk melaksanakan solat Tahajjud, seseorang perlu bangun dari tidur di tengah malam dan melakukan solat dua rakaat. Solat Tahajjud boleh dilakukan secara berjemaah atau sendirian. Selain itu, seseorang juga boleh membaca doa dan zikir selepas solat Tahajjud.

Doa Selepas Solat Tahajjud

Selepas melaksanakan solat Tahajjud, seseorang boleh membaca doa seperti:

"Allahumma lakal-hamd. Anta qaiyimus-samawati wal-ardh wa man fihinna. Walakal-hamd, Laka mulkus-samawati wal-ardh wa man fihinna. Walakal-hamd, anta nurus-samawati wal-ardh. Walakal-hamd, anta-l-haq wa wa'duka-l-haq, wa liqa'uka Haq, wa qualuka Haq, wal-jannatu Han wan-naru Haq wannabiyuna Haq. Wa Muhammadun, sallal-lahu'alaihi wasallam, Haq, was-sa'atu Haq. Allahumma aslamtu Laka wabika amantu, wa 'alayka tawakkaltu, wa ilayka anabtu wa bika khasamtu, wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wama akh-khartu wama asrartu wama'a lantu. Anta-l-muqaddimu wa anta-l-mu'akhkhiru, la ilaha illa anta."

Kesimpulan

Solat Tahajjud adalah salah satu solat sunat yang dilakukan pada waktu malam selepas solat Isyak dan sebelum solat Subuh. Solat Tahajjud mempunyai banyak kelebihan dan manfaat, antaranya dapat meningkatkan hubungan dengan Allah SWT, membersihkan hati dari dosa, dan memperoleh keberkatan dari Allah SWT. Solat Tahajjud juga dapat membantu meningkatkan kesabaran, keikhlasan, dan keimanan seseorang.

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

Leave A Comment...